•  
Etkinlikler


Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak 2500 sayılı kanunun değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Ornitoloji Araştırma Merkezi (OAM) Aralık 2003 tarihinde kurulmuştur. ...