Misyon - Vizyon

Misyon : Kuşlar konusunda bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte çeşitlilik tesbiti, üreme, kışlama ve göç biyolojisi, ekoloji, habitat kullanımı, populasyon monitorizasyonu, dağılım ve haritalamada olmak üzere ilgili tüm disiplinlerde araştırmalar yapmak, verileri toplamak, arşivlemek ve değerlendirmek, sonuçlarını yayınlayarak ilgili kurum ve kuruluşların bilgisine sunmak, ulusal ve uluslararası çalışmaları koordine etmek ve ilgili platformda üniversitemizi temsil etmek, konusunda uzman kişilerin yetişmesini sağlamak, kuşların ve yaşam alanlarının izlenmesi ve korunması ile ilgili önerilerde bulunmak ve kamuoyu bilgilendirmesini sağlamak.Kuşlar konusunda bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte çeşitlilik tesbiti, üreme, kışlama ve göç biyolojisi, ekoloji, habitat kullanımı, populasyon monitorizasyonu, dağılım ve haritalamada olmak üzere ilgili tüm disiplinlerde araştırmalar yapmak, verileri toplamak, arşivlemek ve değerlendirmek, sonuçlarını yayınlayarak ilgili kurum ve kuruluşların bilgisine sunmak, ulusal ve uluslararası çalışmaları koordine etmek ve ilgili platformda üniversitemizi temsil etmek, konusunda uzman kişilerin yetişmesini sağlamak, kuşların ve yaşam alanlarının izlenmesi ve korunması ile ilgili önerilerde bulunmak ve kamuoyu bilgilendirmesini sağlamak.
 
Vizyon : Kuşların biyolojisi, ekolojisi, korunması ve davranışı konularında ulusal ve uluslararası ölçekte bilimsel disiplinlerde araştırma yapan, sonuçları değerlendirerek yayımlayan, ilgili kurum ve kuruluşlara danışmanlık yapan, konusunda uzman kişilerin yetişmesini sağlayan en etkin kurum olmak.