Ornitoloji Araştırma Merkezi

KOSK

Kış Ortası Su Kuşu Sayımları

Ülkemizde yapılan Kış Ortası Su Kuşu Sayımları (KOSKS), Uluslararası Su Kuşu Sayımlarının (USS) bir parçasıdır. Bu sayımlar sukuşu popülasyonlarını belirlemek amacıyla alan bazında yapılan ve Wetlands International  (Uluslararası Sulakalan Kurumu) tarafından organize edilen küresel bir sayım organizasyonudur. Sayımlar her yılın Ocak – Şubat aylarında, su kuşlarının mevsimsel göç hareketlerinin en az olduğu ve sulakalanlarda kümelendikleri zaman gerçekleştirilmektedir.

Batı Palearktik ve Güneybatı Asya’da 20.000 alan, kış ortasında sayılmaktadır. Çoğunluğu gönüllülerden oluşan yaklaşık 11.000 kişi sayımların gerçekleşmesi için çalışmaktadır. Ortalama 175 tür ve 20 milyon sukuşu her yıl düzenli olarak sayılmaktadır. Sayımların en önemli özelliliği sahip olduğu uzun dönemli bakış açısıdır. Aynı alanlarda aynı noktalardan yapılan standart sayımlar, uzun dönemde popülasyon trendlerinin analiz edilmesinde oldukça yararlı olmaktadır. Bu sayımlar, Türkiye sulak alanlarının su kuşları açısından taşıdığı önemin ortaya konmasında önemli katkılarda bulunmuştur.

2011 yılında Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü desteği ile sayımlar çeşitli illerde bulunan kuş gözlemcileri tarafından gerçekleştirilmiştir. Veriler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ornitoloji Araştırma Merkezi tarafından derlenerek rapor haline getirilmiştir.

2011 yılında 15 Ocak – 15 Şubat tarihleri arasında 120 kuş gözlemcisinin katılımıyla 68 sulak alanda gerçekleştirilen sayımlarda toplamda 1.252.959 su kuşu sayılmıştır.

Merkezimiz her yıl Kızılırmak Deltası, Yeşilırmak Deltası, Sinop Sarıkum Gölü, Amasya Yedikır Barajı, Ladik Gölü, Samsun kıyıları ve Doğu Karadeniz kıyıları sayımlarını gerçekleştirmektedir.

tr_TRTurkish