Ornitoloji Araştırma Merkezi

Tebliğler

Anasayfa » Yayınlar » Tebliğler

ULUSLARARASI:
E1. Yalçın Ö, Güldaş N, Erciyas Yavuz K, Okur A, Çok A, Yoğurtçu H. The relationship between nest box design, occupancy and breeding parameters of some bird species. 6th International Zoological Congress of “Grigore Antipa” Museum, 19-22 Kasım 2014, Bükreş, Romanya (Sözlü Tebliğ)

E2. Erciyas Yavuz K, Kefelioğlu H, Barış S. Stopover ecology of some migratory passerines at the Black Sea coast, North of Turkey. 6th International Zoological Congress of “Grigore Antipa” Museum, 19-22 Kasım 2014, Bükreş, Romanya (Poster Tebliğ)

E3. Erciyas Yavuz K, Per E. Wintering waterbird populations in Turkey and their distribution sites. 6th International Zoological Congress of “Grigore Antipa” Museum, 19-22 Kasım 2014, Bükreş, Romanya (Poster Tebliğ)

E4. Per E, Erciyas Yavuz K, Boyla KA. Spatial and temporal evaluation of birds with help of KusBank Database. 6th International Zoological Congress of “Grigore Antipa” Museum, 19-22 Kasım 2014, Bükreş, Romanya (Poster Tebliğ)

E5. Dik B, Per E, Erciyas Yavuz K, Yamaç E. Chewing Lice (Phthiraptera: Amblycera, Ischnocera) species found on wild birds in Turkey, new records. 5th International Conference on Phthiraptera, August 2-7th 2014, Park City Utah, USA

E6. Erciyas Yavuz, K., Yavuz, N., Tavares, J., Barış, Y.S. White Stork as a flagship species in Kızılırmak delta, Turkey. Mediterranean Conservation Sciences Conference, 8 – 10 Aralık 2011, Camargue, Fransa (Sözlü tebliğ)

E7. Erciyas, K., Barış, Y.S. Stopover ecology of some migrant species on the Black Sea coast in the Kızılırmak delta. VI. International Symposium on Ecology and Environmental Problems. Kasım 2011, Antalya (Poster tebliğ)

E8. Gürler, A.T., Açıcı, M., Erciyas, K., Bölükbaş, C.S., Pekmezci, G.Z., Beyhan, Y.E., Umur, Ş.  Menecanthus camelinus (Nitzsch in Giebel, 1874); First report from Lanius collurio (Passeriformes: Laniidae) in Turkey. Fourth International Conference on Phthiraptera, 13 – 18 Haziran 2010, Kapadokya, Nevşehir. (Poster tebliğ)

E9. Erciyas, K., Keşaplı Can, Ö., Keşaplı Didrickson, Ö., Barış, Y.S. Avian Influenza surveillance in wild birds in Turkey. 3rd International Eurasian Ornithology Congress. 8 – 12 Nisan 2010 (Sözlü tebliğ)

E10. Erciyas, K., Özsemir, C., Yavuz, N., Gürsoy, A., Barış, Y.S. Bird migration research in the Kızılırmak delta, Samsun since 2002: an analysis of bird ringing. 3rd International Eurasian Ornithology Congress. 8 – 12 Nisan 2010 (Poster tebliğ)

E11. Gürsoy, A., Özsemir C., Erciyas, K., Yavuz, N., Barış, Y.S. Biometrics of the blackcap (Sylvia atricapilla) caught during autumn migration through the Kızılırmak delta. 3rd International Eurasian Ornithology Congress. 8 – 12 Nisan 2010 (Poster tebliğ)

E12. Özsemir, C., Erciyas, K., Gürsoy, A., Yavuz, N., Barış, S. Migration Dynamics of Whitethroat (Sylvia communis) in the Kızılırmak delta, Northern Turkey. 3rd International Eurasian Ornithology Congress. 8 – 12 Nisan 2010 (Poster tebliğ)

E13. Erciyas, K., Özsemir, C., Yavuz, N., Barış, Y.S. The migratory behaviour of Garden Warbler Sylvia borin at the Blacksea  coast, north of Turkey. 7th Conference of the Ornithologists Union. 21 – 26 Ağustos 2009, Zürih (Poster tebliğ)

E14. Erciyas, K., Gürsoy, A., Özçam, P., Özsemir, C., Barış, YS. Body mass and fat score changes in recaptured birds during the autumn migration in Cernek Ringing Station, Turkey. 6th Conference of the European Ornithologists’ Union. 24 – 28 Ağustos 2007, Viyana (Poster tebliğ)

E15. Özsemir, C., Gürsoy, A., Erciyas, K., Özçam, P., Barış YS. Autumn migration dynamics of Sylvia species in the Kızılırmak Delta Cernek Ringing Station. 6th Conference of the European Ornithologists’ Union. 24 – 28 Ağustos 2007, Viyana (Poster tebliğ)

E16. Gürsoy, A., Erciyas, K., Torun, B., Barış YS. Cernek Halkalama İstasyonu 2002-2003 Yılı Verilerinin Değerlendirilmesi. 1st International Eurasian Ornithology Congress, 8-11 Nisan 2004, Antalya (Poster tebliğ)

E17. Erciyas, K., Özçam, P., Gürsoy, A. Barış, YS. Türkiye için yeni tür kaydı: Kuzey çıvgını (Phylloscopus borealis). 1st International Eurasian Ornithology Congress, 8-11 Nisan 2004, Antalya (Poster tebliğ)

E18. Erciyas, K., Barış, Y.S. Radio tracking of Sylvia borin during its autumn migration at the Black Sea coast, North of Turkey. 10th SEEN Meeting. 11-13 Aralık 2009. Przebendowo, Polonya (Sözlü tebliğ)

E19. Yavuz, N., Erciyas, K., İnak, S., Barış, YS., Şekercioğlu Ç., Kırpık, MA. Seasonal dynamics 2006-2008 of Acrocephalus species at Cernek and Aras ringing stations. 10th SEEN Meeting. 11-13 Aralık 2009. Przebendowo, Polonya (Sözlü tebliğ)

E20. Erciyas, K., Gürsoy, A., Özsemir, C., Barış, YS. Ringing results of Cernek Station in 2005. 8th SEEN Workshop, 2 – 5 Şubat 2006, Prag (Sözlü tebliğ)

E21. Gürsoy, A., Erciyas, K., Özsemir, C., Barış, YS., Üker, F. Results of Ringing Studies of Cernek Station, Samsun. 7th SEEN Workshop, 1-3 Temmuz 2005, Przebendowo, Polonya (Sözlü tebliğ)

E22. Erciyas, K., Özsemir, C., Barış, YS., Nowakowski, J. Directional preferences of Passerines caught during autumn migration at Kızılırmak Delta, Northern Turkey. 7th SEEN Workshop, 1-3 Temmuz 2005, Przebendowo, Polonya (Sözlü tebliğ)

E23. Gürsoy, A., Erciyas, K., Özsemir, C., Barış, YS. 2003 Ringing Stummary of Cernek Ringing Station. 6th South East European Bird Migration Network (SEEN) Workshop, 6-8 Şubat 2004, İstanbul (Sözlü tebliğ)

E24. Nowakowski, JK., Barış, YS., Erciyas, K., Gürsoy, A., Özsemir, C. Directional preferences of Paseerines caught during autumn migration at Cernek Ringing Station, Northern Turkey. 6th South East European Bird Migration Network (SEEN) Workshop, 6-8 Şubat 2004, İstanbul (Sözlü tebliğ)

E25. Nowakowski, JK., Barış, YS., Erciyas, K., Gürsoy, A., Özsemir, C. What do low active birds show in Busse’s experimental cages? 6th South East European Bird Migration Network (SEEN) Workshop, 6-8 Şubat 2004, İstanbul (Sözlü tebliğ)

ULUSAL:
E26. Erciyas Yavuz, K. 2015. Tokat İli Kuş Çeşitliliği ve İzleme Çalışmaları. Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu, 22-23 Mayıs 2015, Şanlıurfa, Sözlü tebliğ

E27. Erciyas Yavuz, K. 2015. Samsun İli Kuş Çeşitliliği ve İzleme Çalışmaları. Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu, 22-23 Mayıs 2015, Şanlıurfa, Sözlü tebliğ

E28. Erciyas Yavuz, K., Per, E. 2015. Türkiye’de Nesli tehlike Altında Olan Kuş Türleri. Ekoloji 2015 Sempozyumu, Sempozyum Özet Kitabı, 6-9 Mayıs 2015, Sinop, Sözlü tebliğ,

E29. Per, E., Erciyas Yavuz, K. 2015. Türkiye’de Ornitoloji Temelli Araştırmalarda Yöntemsel Değişimler. Ekoloji 2015 Sempozyumu, Sempozyum Özet Kitabı, 6-9 Mayıs 2015, Sinop, Sözlü tebliğ,

E30. Özkoç, Ö.Ü., Erciyas-Yavuz, K., Özsemir, C., Gürsoy, A., Yavuz, N., Barış, S. 2014. Kızılırmak Deltası’nda Halkalanan Kızılgerdanların (Erithacus rubecula) İlkbahar ve Sonbahar Göç Dinamikleri ile Yaş ve Mevsime Bağlı Yağ Skoru ve Ağırlık Değişimi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, 23-27 Haziran 2014, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Sözlü Tebliğ, s. 235.

E31. Özsemir, A.C., Gürsoy, A., Erciyas-Yavuz, K., Barış, Y.S. 2014. Kızılırmak Deltası’da Halkalanan Kızılkuyruk (Phoenicurus phoenicurus)’un 2002–2010 Yılları Arasındaki Sonbahar Göç Fenolojisi ve Biyometrisi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, 23-27 Haziran 2014, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Sözlü Tebliğ, s. 239.

E32. Gürsoy, A., Erciyas-Yavuz, K., Özsemir, A.C., Barış, Y.S. 2014. Cernek Halkalama İstasyonu 2002-2013 yılı Kuş Halkalama Verilerinin Değerlendirilmesi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Poster Sunum, s. 1081.

E33. Per, E., Erciyas Yavuz, K., Boyla, K. 2014. Kuş Halkalama ve Gözlem Temelli Veriler ile SylviaCinsinin Türkiye Dağılımı, Göçü ve Fenolojisi Üzerine Değerlendirmeler, 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Poster Sunum, s. 1087.

E34. Erciyas Yavuz, K., Özsemir, C. Kızılırmak Deltası’nda nesli tehlike altında olan flora ve fauna elemanları. 3. Ulusal Sulak Alanlar Kongresi. 23-25 Ekim 2013. Samsun (Sözlü Tebliğ)

E35. Gürsoy, A., Erciyas Yavuz, K., Özsemir, A.C., Barış, Y.S. Cernek Halkalama İstasyonu 2002 – 2012 yılı kuş halkalama verilerinin değerlendirilmesi. Ulusal Zooloji Kongresi. 28 – 31 Ağustos 2013, Nevşehir (Sözlü Tebliğ)

E36. Erciyas Yavuz, K., Barış, Y.S. Kızılırmak Deltası’nda Sylvia borin’in (Aves) Sonbahar Göçü Sırasında ki Yön Tercihinin Radyo Vericisi ve Oriyantasyon Kafesi Yöntemi ile Araştırılması. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, 03-07 Eylül 2012, İzmir (Sözlü Tebliğ)

E37. Açıcı, M., Adam, C., Gürler, A.T., Erciyas Yavuz, K., Bölükbaş, C.S., Umur, Ş. Kızılırmak Deltası’nda Yabani Ötücü Kuşlarda (Passeriformes) Isırıcı Bitler (Phthiraptera: Amblycera, Ischocera). 17. Ulusal parazitoloji Kongresi ve Kafkasya ve Ortadoğu Paraziter Hastalıklar Sempozyumu, Kongre Özet Kitabı,. 4 – 10 Eylül 2011, Kars, Türkiye. (Poster Tebliğ)

E38. Gürler, A.T., Mironov, S., Erciyas Yavuz, K., Bölükbaş, C.S., Açıcı, M., Umur, Ş. Kızılırmak Deltası Göçmen Kuşlarında Tüy-Telek Akarları. 17. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Kafkasya ve Ortadoğu Paraziter Hastalıklar Sempozyumu, Kongre Özet Kitabı, 4 – 10 Eylül 2011, Kars, Türkiye. (Sözlü Tebliğ)

E39. Özçam, P., Erciyas K., Gürsoy, A., Özsemir C., Yavuz, N. ve Barış, YS. Kızılırmak Deltası’nda Acrocephalus cinsinin 2002-2007 Yıllarına Ait Göç Fenolojisi. 19. Ulusal Biyoloi Kongresi, Kongre Özet Kitabı, p. 202. 23-27 Haziran 2008, Trabzon (Sözlü tebliğ)

E40. Özsemir, C., Gürsoy, A., Erciyas, K., Özçam, P. ve Barış, YS. Kızılırmak Deltası Cernek Halkalama İstasyonunda Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) (Aves: Passeriformes)’nın 2002-2005 Yıllarına Ait Sonbahar Göç Dinamiği, Ağırlığı ve Yağ Skoru. 19. Ulusal Biyoloi Kongresi, Kongre Özet Kitabı,  pp. 218-219. 23-27 Haziran 2008, Trabzon (Sözlü tebliğ)

E41. Yavuz, N., Erciyas, K., Gürsoy, A., Özsemir, C., Barış, YS. Kızılırmak Deltası’nda Halkalanıp Tekrar Yakalanan Luscinia luscinia (Linnaeus, 1758) ve Luscinia megerhynchos (Brehm, 1831) Türlerinin Ağırlık ve Yağ Skoru Değişimi ile Konaklama Süreleri. 19. Ulusal Biyoloi Kongresi, Kongre Özet Kitabı, p. 515. 23-27 Haziran 2008, Trabzon (Poster tebliğ)

E42. Erciyas, K., Gürsoy, A., Özsemir, C., Özçam, P., Barış, YS. Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758) (Aves: Passeriformes)’un Cernek Halkalama İstasyonunda 2002-2005 Yıllarına Ait İlkbahar ve Sonbahar Göç Dönemine Ait Biyomerik Ölçümlerin Değerlendirilmesi. 19. Ulusal Biyoloi Kongresi, Kongre Özet Kitabı,  p. 516. 23-27 Haziran 2008, Trabzon (Poster tebliğ)

E43. İnak, S. Şekercioğlu, ÇH., Kırpık, MA., Şaşmaz, Y., Erciyas, K., Nowakowski, J., Busse, P. Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi’ndeki (Yukarı Çıyrıklı, Tuzluca, Iğdır) 2006 – 2007 Yılı Kuş Halkalama Çalışmaları. 19. Ulusal Biyoloi Kongresi, Kongre Özet Kitabı, p. 517. 23-27 Haziran 2008, Trabzon (Poster tebliğ)

E44. Erciyas, K. ve Barış YS. Kızılırmak Deltası’ndan (Samsun) Göç Eden Passerinlerin Yön Tercihlerinin Busse Oriyantasyon Kafesleri Kullanılarak Araştırılması. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi. Kongre Özet Kitabı, p. 66. 26-30 Haziran 2006, Kuşadası (Sözlü tebliğ)

E45. Gürsoy, A., Erciyas, K., Özsemir, C., Üker, F., Barış, YS. Kızılırmak Deltası’nda Phylloscopus cinsinin göç fenolojisi. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi. Kongre Özet Kitabı, pp. 300-301. 26-30 Haziran 2006, Kuşadası (Poster tebliğ)

tr_TRTurkish